Föräldraledighet

 

Äldre syskon till nyfött syskon får behålla befintlig plats med gällande vistelsetid på̊ förskolan i 30 kalenderdagar efter det nyfödda syskonets födelsedatum. 

Därefter gäller att barn, vars vårdnadshavare är föräldraledig, har rätt till förskola: 

  • 24 timmar per vecka för barn 1–3 år 
  • 30 timmar per vecka för barn 4–5 år (från och med augusti, v 33, det år då barnet fyller fyra år) 

 

På Småbarnsskolan gäller följande:

Barnen är på förskolan 4 dagar i veckan och ledig på fredagar med timmarna jämnt fördelade över 4 dagar. Startid kl. 8:00 varje dag, oavsett antal timmar/dag.

 

Ovan gäller under skolterminen, inklusive höstlovet. Rätt till plats gäller ej under jullov, sportlov, påsklov. För sommarlov gäller ej rätt till plats v. 26-32. Rätt till plats gäller ej heller klämdag (fredag) i Kristi Himmelfärdshelgen samt eventuell klämdag i samband med 1 maj och 6 juni. Rektor kan besluta om lokala avvikelser.

 

Äldre syskon till nyfödda tvillingar får behålla befintlig plats i 30 kalenderdagar efter de yngre syskonens födelsedatum och därefter 30 timmar per vecka under hela föräldraledigheten