Kollektiv olycksfallsförsäkring

 

Skolbarnen har en försäkring genom skolan som gäller hela året och dygnet runt. För barn i förskola gäller försäkringen under verksamhetstid och färd.

Kommunen har tecknad en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Europeiska som gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn. 

För att anmäla en skada går du tillväga på följande sätt:


1. Gå in på hemsidan www.europeiska.se
2. Klicka på den röda knappen längst upp på sidan "Anmäl skada"
3. Klicka på "Olycksfall för skola och kommuner"

Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbrevet på http://www.Europeiska.se