En dag på Småbarnsskolan

 

Kl. 07.30 Vi öppnar för dagen

Kl. 08.30 Gemensam samling för alla barn i samlingssalen

Kl. 08.45-09.45 ”Lärande samlingar” i respektive barngrupp

Kl. 09.45 Fruktstund

Kl. 10.00 Fri lek

Kl. 10.45-12.00 Lunch (här varierar tiderna mellan grupperna)

Kl. 12.00-14.00 Vila för de yngsta och de lite äldre fortsätter sin dag med en rolig lärande, samling och fri lek

Kl. 13.30-14.20 Mellanmål

Kl. 14.30 Fri lek på gården - vi är ute hela eftermiddagen men när mörkret kommer krypande går vi in tidigare

Kl. 16.30 Fruktstund för de barn som är kvar

Kl. 17.00 Vi stänger för dagen