Sjukdom & sjukanmälan

 

Sjukanmälan görs på barnets första sjukdagen senast kl. 8:00 via appen Tyra alternativt per telefon: 08-753 13 01. 

 

Notera alltid symptiom och gör en bedömning om när barnet är tillbaka igen om ni anmäler via Tyra. 

 

När barnen är sjuka

I miljöer som Småbarnsskolan där många barn och vuxna vistas nära varandra är spridningsrisken för infektioner mycket stor. Det är därför viktigt att föräldrar och personal kommer överens om vissa gemensamma regler. 

  • Betänk som enskild förälder ditt ansvar för de övriga barnens och personalens hälsa. Chansa aldrig.
  • Vid perioder med mycket infektioner i omlopp använder vi Alcogel för barn och vuxna som ett led i att förhindra onödig smittspridning.
  • Grundregel – Friska barn på skolan, sjuka barn hemma.
  • Tänk på att det är stor skillnad på att vara hemma i lugn och ro och att vara på förskolan tillsammans med många andra barn.

 

Snuva eller hosta

Stanna hemma om barnet är trött och hängigt eller har feber (<37.5 grader morgontemp), hemma tills feberfrihet morgon och kväll samt piggt barn. Var uppmärksam på att s.k. rinnsnuva smittar som mest de första dagarna. Barn som är på förskolan ska orka och klara av att delta i verksamheten utan att ta näsdroppar eller alvedon.

 

Magsjuka & vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan börjar ofta mycket hastigt med kräkningar, diarréer och magsmärtor. Den går över av sig själv efter ett par dagar. Se till att ditt barn är helt frisk i två dygn efter sista kräkningen innan det får gå till skolan. Sjukdomen är mest aktuell mellan november och april, med en topp mellan januari och mars. Inkubationstiden är 12-48 timmar.

 

Streptokockinfektion (halsfluss, scharlakansfeber, svinkoppor)

Läkarkontakt, vid antibiotikabehandling, stanna hemma minst två dagar samt pigg och feberfri, övriga fall stanna hemma ända tills barnet ej smittar och är piggt och friskt. Tänk på vi inte ger någon medicin på förskolan.

 

Ögoninfektion

Ögoninfektion är väldigt smittsamt. Stanna hemma tills symptomen försvunnit, 3-4 dagar.

 

Löss

Smittsamt, kontrollera med Apoteket vilket lusmedel som är aktuellt vid behandling. Var noga med luskammen och meddela alltid skolan om ni hittat löss.

 

För mer specifik information angående behandling eller utredning hänvisas till husläkare. Man kan även hitta bra information på www.vardguiden.se