Om Småbarnsskolan

 

Vår förskola ligger i Djursholm och är indelad i fem grupper. Vi har en stor gård som passar fantasifull lek och närhet till skog och andra vackra naturområden.

För närvarande går det cirka 70 barn i åldern 1-5 år hos oss. Vi har cirka 15 barn i varje åldersgrupp och arbetar i lag om två pedagoger per grupp.

Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan och samarbetar med vår skola Elevverket. Vi ser en vinning i att ha den röda tråden och kopplar därför ihop förskolan och skolan med olika aktiviteter.

Vi arbetar för att främja det tidiga lärandet. Det gör vi genom våra ”lärande samlingar”. Vår kursplan är framtagen av barnpsykolog Birgitta Strömbom och vi arbetar enligt hennes utarbetade modell Liten Lär. Dagarna har tydliga rutiner och vi varvar fri lek med våra olika lärandesamlingar.

Vi har ett schema som vi följer varje dag. De mindre barnen har kortare lärandesamlingar och dessa blir längre allt efter barnens mognad. Vi ser en klar vinst med att börja tidigt med ett aktivt lärande med tanke på att barnen är mycket mottagliga under förskoleåren.

Vår miljö uppmuntrar till ett lustfyllt lärande. I den fria leken uppmuntras barnen att samspela med varandra och träna sina sociala förmågor. Vi talar artigt till varandra och lägger stor vikt på den sociala träningen i varje grupp.

På lärandesamlingarna introducerar vi olika ämnen såsom matematik, språk (svenska och engelska), omvärldskunskap, skapande, musik, gymnastik och utedag.

Matematiken har vi under hela dagen. Vi återkopplar och följer upp det barnen säger och gör. Vi sätter ofta på oss våra matematikglasögon. Då blir vi uppmärksamma på mönster, par, antal m.m. Vi arbetar med talkamrater i tidig ålder och gömda tal. Detta för att få en god talförståelse. Vi jobbar bara med konkreta matematiska begrepp.  Barnen ska själva få upptäcka matematiken genom att göra matematik.

När vi arbetar med språk så gör vi det ofta med svenska rim och ramsor, vi leker med bokstavsljuden och kopplar ihop dem med en rörelse. Detta börjar vi med vid fyra års ålder. Många lär sig då tidigt att känna gen bokstaven och ljudet. Alla grupper arbetar med mungymnastik. Vi lär oss att forma ljuden i munnen och gör barnen medvetna om vart ljudet kommer ifrån och vart i munnen vi gör ljudet. Vi arbetar med ett språkfrämjande material som heter ”Bornholmsmodellen”. Läs mer om Bornholmsmodellen här.

Engelska har vi integrerat under hela vår dag. Barnen tränas tidigt i det engelska språket. Vi lär oss färger, att räkna, enkla fraser, djur, sånger och ramsor. Vårt mål är att barnen ska få ett avslappnat och spontant förhållande till det engelska språket.

Omvärldskunskap. Här lär vi barnen i att se och förstå årstidernas växlingar, månader och datum.  Att följa årets traditioner är spännande och lärorikt. Vi uppmuntrar barnen att ta med tidningsartiklar hemifrån. Det ger underlag för spännande samlingar och barnen får ett eget inflytande i sitt lärande.

Musik och skapande är två ämnen som ofta erbjuder aktiviteter som är när kopplat till vad barnen ägnat sig åt inom ämnet omvärldskunskap.

Gymnastik har vi en gång i vecka. Här tränar vi balans, motorik och att följa instruktioner grupp. Barnen ska förstå sitt eget värde i en god hälsa och rörelseförmåga. 

Den fria leken har en stor betydelse hos oss och sker under stora delar under dagen.

Visa och berätta är ett moment för våra femåringar. Visa och berätta kommer från USA och heter där ”Show and tell”. Här tränas barnen tidigt i att tala inför grupp och framföra en enkel presentation av ett ämne som ligger barnet nära. Det arbetet fortsätter sedan på Elevverket upp till årskurs 6. 

Ipads används i viss mån i inlärningssyfte. Där tränar barnen på engelska, matematik och svensk språket. Allt vi gör här är kopplat till läroplanen och har alltid ett syfte. 

Det som genomsyrar hela vår verksamhet är att barnen ska ha roligt, att de är TRYGGA under hela dagen och att vi fokuserar på det livslånga lärandet. Vi är en undervisande förskola med en satsning på utveckling, lärande, normer och värden samt barns inflytande.

 

Veckobrev

Varannnan vecka skickas ett veckobrev hem via mail. I veckobrevet beskrivs vad barngruppen ska arbeta med under den kommande perioden. Under rubrikerna språk, omvärldskunskap, matematik och teknik, gymnastik, skapande och musik får ni ta del av pedagogernas planering för de kommande två veckorna. Det är viktigt att läsa veckobrevet, som även innehåller information om exempelvis kommande utflykter och allmän information.

 

Förskoleappen Tyra

Alla Småbarnsskolans barngrupper arbetar med förskoleappen Tyra som ett komplement i kommunikationen mot förskolans föräldrar. Syftet är att förenkla generell kommunikation, sjukanmälningar men framförallt att förskolans pedagoger ska kunna förmdela verksamhetens koppling till läroplanen genom bild och text.

 

Välkommen att hälsa på hos oss!